FANDOM


Оригꙑналъ - ​кѫкла​ беꙁъ ​недостатковъ​ ​и​ недостающихъ ꙗксессоуꙗровъ.

Отличїꙗ ѻригꙑналовъ ѿ пѫдделкꙑ Edit

№1. ​Въ​ ѻригꙑнале логотипъ LOL, а ​въ​ пѫдделке бꙑваютъ LQL или LOLOLOL ​и​ даже LOLOL ​и​ LQLQ (LQLQLQL).

№2. Оригꙑналꙑ никогда ​не​ ​продаютсѧ​ ​въ​ ​крабкахъ​ (ꙁа исключенїꙗми по 18 ​и​ 36 ​штоукъ​).

№3. ​Въ​ ѻригꙑнале логотипъ ​роꙁовꙑи,​ а ​въ​ пѫдделке ​он может быть краснꙑи​ или бордовꙑи.

№4. На ​шаре​-ѻригꙑнале ​штрихъ​-​кодъ​ ​именно​ на боутꙑлочке.

№5. ​Оу​ ​кѫклꙑ​-пѫдделкꙑ боутꙑлочка может быть ​твердаꙗ​, а ​оу​ ѻригꙑнала мѧгкаꙗ.

№6. Пѫдделкꙑ ​продаютсѧ​ ѿ 79 рѫблеи до 790 рѫблеи, а ѻригꙑналꙑ ѿ 380 рѫблеи до 9 000 рѫблеи.

№7. ​Оу​ ѻригꙑналовъ на листѣ коллекцїѻнера ѥсть ​надписи,​ а ​оу​ пѫдделкꙑ ихъ можетъ ​не​ бꙑть.